zadanie nr 8 BO

8 BO. Chodnik oraz próg zwalniający przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Miechowie


Lokalizacja

Chodnik – północna strona Szkoły Podstawowej  Nr 2 w Mechowie wzdłuż placu zabaw i budynków szkolnych. Próg zwalniający – istniejące przejście dla pieszych pomiędzy blokiem nr 15 a wejściem na plac zabaw przed Szkołą Podstawową Nr 2 w Miechowie.  

Skrócony opis zadania

Budowa chodnika  przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Miechowie ma na celu poprawę bezpieczeństwa dzieci i pieszych korzystających z tego odcinka drogi, natomiast próg zwalniający przyczyni się do  bezpieczeństwa najmłodszych uczestników ruchu drogowego w tym miejscu. Będzie to najprostsza i najłatwiejsza forma spowolnienia ruchu w miejscu najczęściej uczęszczanym przez dzieci.

Opis zadania

Zadanie polegać będzie na wykonaniu chodnika oraz progu zwalniającego z kostki brukowej

Uzasadnienie

Wykonanie chodnika zwiększy bezpieczeństwo przedszkolaków, uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miechowie, ich rodziców oraz pracowników szkoły w zakresie dojścia do obiektu szkolnego od strony wschodniej. Obecnie wzdłuż placu zabaw istnieje ścieżka gruntowa, z której nie można korzystać w deszczowe dni. Dzieci podążają ulicą wzdłuż zaparkowanych aut, co wiąże się z dużym ryzykiem potrącenia przez cofające z parkingu auta. Z parkingu nie ma przejścia  dla pieszych na chodnik, znajdujący się po drugiej stronie ulicy, co wymusza dojście do szkoły ulicą wzdłuż zaparkowanych samochodów.

Beneficjenci

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miechowie, dzieci z oddziałów przedszkolnych, rodzice przedszkolaków i uczniów, pracownicy szkoły.  

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Chodnik z kostki brukowej50 000 zł
2Próg zwalniający9 000 zł
Łącznie: 59 000 zł