zadanie nr 8 BO

8 BO. Chodnik oraz próg zwalniający przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Miechowie


Opis zadania

Zadanie polegać będzie na wykonaniu chodnika oraz progu zwalniającego z kostki brukowej

Uzasadnienie

Wykonanie chodnika zwiększy bezpieczeństwo przedszkolaków, uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miechowie, ich rodziców oraz pracowników szkoły w zakresie dojścia do obiektu szkolnego od strony wschodniej. Obecnie wzdłuż placu zabaw istnieje ścieżka gruntowa, z której nie można korzystać w deszczowe dni. Dzieci podążają ulicą wzdłuż zaparkowanych aut, co wiąże się z dużym ryzykiem potrącenia przez cofające z parkingu auta. Z parkingu nie ma przejścia dla pieszych na chodnik, znajdujący się po drugiej stronie ulicy, co wymusza dojście do szkoły ulicą wzdłuż zaparkowanych samochodów.

Beneficjenci

Uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Miechowie, dzieci z oddziałów przedszkolnych, rodzice przedszkolaków i uczniów, pracownicy szkoły.

Opis lokalizacji

Chodnik – północna strona Szkoły Podstawowej Nr 2 w Mechowie wzdłuż placu zabaw i budynków szkolnych. Próg zwalniający – istniejące przejście dla pieszych pomiędzy blokiem nr 15 a wejściem na plac zabaw przed Szkołą Podstawową Nr 2 w Miechowie.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Chodnik z kostki brukowej50 000 zł
2Próg zwalniający9 000 zł
Łącznie: 59 000 zł