zadanie nr 5 BO

5 BO. Modernizacja Boiska Wielofunkcyjnego


Lokalizacja

Inwestycja będzie zlokalizowana na działce gdzie obecnie znajduje się plac zabaw z siłownią plenerową przy ul. Kraszewskiego/os. Kolejowe. Modernizacja realizowana byłaby w granicach działki nr 2801.
Plac zabaw znajduje się w centrum Osiedla Kolejowego.  Lokalizacja ta jest bardzo pożądana, to położenie sprawia iż jest ona w zasięgu większości mieszkańców osiedla. Działka ma dogodny dojazd po drogach gminnych i jest w całości ogrodzona, co poprawia bezpieczeństwo użytkowników obiektu, zwłaszcza małych dzieci. Do pełnych standardów brakuje tylko piłkochwytów.

Skrócony opis zadania

Zadanie to będzie obejmować budowę wielofunkcyjnego boiska ze sztuczną nawierzchnią, wyposażenie go w urządzenia dla różnego rodzaju gier, wymalowanie lini oraz budowę piłkochwytów.

Opis zadania

Prace obejmą przygotowanie terenu, wykonanie podbudowy pod ułożenie sztucznej nawierzchni i ułożenie sztucznej nawierzchni. Na boisku mają być wymalowane linie do gry w tenisa ziemnego, piłkę siatkową oraz piłkę ręczną. Dodatkowo w ramach zadania będzie trzeba zakupić bramki piłkarskie 3x2, słupki i siatkę do piłki siatkowej oraz słupki i siatkę do tenisa ziemnego. Budowa piłkochwytów jest przewidziana na trzech bokach boiska, za bramkami oraz od strony zachodniej, tj od strony placu zabaw.
W roku 2018 na tej działce staraniami Urzędu Gminy została wykonana siłownia plenerowa oraz drobne prace modernizacyjne, min. mostek nad rowem odwadniającym.
Obecnie istniejące boisko sportowe jest boiskiem trawiastym o bardzo zniszczonej nawierzchni, Murawa jest mocno zachwaszczona, nierówna i systematycznie uszkadzana przez krety. Modernizacja tego obiektu jest uzasadniona tym iż jego stan z każdym kolejnym rokiem się pogarsza a korzystanie z niego przez dzieci staje się niebezpieczne. Dodatkowo utrzymanie takiej murawy w stanie nadającym się do użytku jest kosztowne i pracochłonne. Bramki nie posiadają wymaganych atestów.

Uzasadnienie

Celem tego zadania jest poprawa jakości obiektów sportowo-rekreacyjnych znajdujących się na terenie Miechowa.  W tym konkretnym wypadku chodzi o uzupełnienie oferty rekreacyjnej dla mieszkańców os. Kolejowego i okolicy. Ale proponowane boisko będzie służyć mieszkańcom całego miasta. W chwili obecnej nie mamy jakiegokolwiek boiska  w północno-zachodniej części miasta. Ta inwestycja rozwiąże kilka problemów.
-wyeliminuje ewentualne urazy dzieci i młodzieży które korzystają z obecnego zniszczonego boiska,
-uzupełni dziurę w zapleczu sportowym w tej części miasta
-zaoferuje ciekawe boisko które przyciągnie osoby nawet z odleglejszych części miasta
-wpłynie na poprawę kondycji i zdrowia dzieci i młodzieży, ale również i osób dorosłych
Obecne boisko jest obiektem trawiastym, co sprawia że w okresie po intensywnych opadach deszczu nie nadaje się do uprawiania sportu. jest wtedy zbyt grząskie a co za tym idzie niebezpieczne dla stawów skokowych. Na nowym obiekcie nie będzie takich problemów.

Beneficjenci

Z proponowanego obiektu skorzystają mieszkańcy os. Kolejowego i ul. Kraszewskego ale także ulic położonych dalej od jego lokalizacji. Obiekt (siłownia, plac zabaw, teren zielony wraz z proponowanym boiskiem) będzie terenem na którym będą mogły wypoczywać całe rodziny ale również wszyscy którzy cenią sobie relaks na świeżym powietrzu. Dodatkowo boisko będzie służyć osobą które uprawiają sport aktywnie. Będzie obiektem na którym z powodzeniem rozgrywki będą mogły prowadzić osoby uprawiające tenis ziemny, siatkówkę, piłkę ręczną i piłkę nożną. Z obiektu będą korzystać również członkowie Osiedlowego Klubu Sportowego "ORKAN 2014" który działa na Osiedlu Kolejowym. Obiekt ten pozwoli na prowadzenie treningów.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Podbudowa pod boisko, sztuczną nawierzchnię94 710 zł
2Sztuczna trawa68 800 zł
3Bramki piłkarskie 3x2 szt 24 200 zł
4słupki+siatka do piłki siatkowej1 500 zł
5słupki+siatka do tenisa ziemnego1 400 zł
6budowa piłkochwytów9 390 zł
Łącznie: 180 000 zł