zadanie nr 4 BO

4 BO. Pasy 3D - bezpieczny pieszy


Lokalizacja

Pasy 3D - miejsca o małym natężeniu ruchu lub drogi wewnętrzne np. osiedle Parkowe (pomiędzy pawilonem a przedszkolem)
Odmalowanie pasów farbą zwykła lub z pokryciem farby świecącej w nocy  - miejsca gdzie sytuacja tego wymaga.
Zainstalowanie progów zwalniających wyspowych - skrzyżowanie ul. Szpitalna z ul. Powstańców 1863 roku oraz gdzie sytuacja tego wymaga
Nowe znaki D6 -  gdzie sytuacja tego wymaga

Skrócony opis zadania

Wykonanie grafiki pasów 3 D (przejście dla pieszych) na drogach o małym natężeniu ruchu lub na drodze wewnętrznej.
Odmalowanie pasów dla pieszych z użyciem powłoki świecącej.
Zamontowanie progów zwalniających wyspowych na skrzyżowaniu ul. Szpitalna i ul. Powstańców 1863 roku

Opis zadania

Islandczycy w nietypowy i kreatywny sposób postanowili walczyć z brawurą i nieuwagą na drodze. W jednym z tamtejszych miasteczek, Ísafjörður, powstało przejście dla pieszych w technologii 3D. Jego pomysłodawcą jest komisarz środowiskowy, Ralf Trylla, którego zainspirował podobny projekt z New Delhi w Indiach
W jaki sposób trójwymiarowe przejście ma zwiększyć bezpieczeństwo na ulicy? Za wszystko odpowiada iluzja optyczna, a wiele zależy od perspektywy osoby patrzącej. Z góry pasy wyglądają jak betonowe kolumny, z poziomu drogi z kolei wydają się unosić w powietrzu, podobnie jak osoby, które po nich przechodzą. Kierowcy, którzy zbliżają się do przejścia, mają doznać złudzenia, że przed nimi znajduje się obiekt utrudniający przejazd i zwolnić.
W Lidzbarku Warmińskim są pierwsze w Polsce trójwymiarowe pasy na przejściu dla pieszych. Zostały wymalowane na ścieżce rowerowej. Mają nakłaniać rowerzystów, by zwolnili. Podobne są w podwarszawskim Nadarzynie.
W mieście Miechów większość pasów jest stara, często już ich nie widać, jedynie oznakowanie wskazuje że w danym miejscu było przejście. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej techniki malowania pasów 3D możemy wzmocnić bezpieczeństwo wokół szkół oraz poradni zdrowia. Na wzgląd na brak przepisów w Polsce wprost wprowadzających formę pasów 3D, winno się je zastosować na drogach o małym natężeniu ruchu lub drogach wewnętrznych. Pasy 3D korzystając ze złudzenia optycznego powodują, że kierowcy automatycznie hamują myśląc że przed nimi znajduje się przeszkoda.
Na dzień dzisiejszy w dwóch Polskich miastach zostały wykonane pasy 3D, cyt. "Przejście dla pieszych 3D zostało wykonane w porozumieniu z urzędem gminy przez naszego mieszkańca Dominika Kowalczyka. Postanowiliśmy zastosować to innowacyjne rozwiązanie, bo wzbudza ciekawość, a przede wszystkim zwiększa bezpieczeństwo pieszych. Kierowca ma wrażenie, że na jego drodze pojawia się przeszkoda i zmniejsza prędkość. To ważne zwłaszcza po zmroku. Pasy 3D są w wielu europejskich państwach. Gmina Nadarzyn jako druga w Polsce zdecydowała się na coś takiego. Otrzymaliśmy wiele pozytywnych opinii od mieszkańców i nie wykluczamy, że na terenie gminy powstaną kolejne pasy 3D. " oraz cyt. "Pomysł na wprowadzenie grafiki 3D w przestrzeń publiczną Lidzbarka Warmińskiego zrodził się u mnie podczas przeglądania materiału filmowego z Islandii. Tam przejście dla pieszych powstało na drodze publicznej. Z relacji wideo wynikało, że może to być wartościowa inicjatywa dla mieszkańców Lidzbarka Warmińskiego ze względu na zwiększenie bezpieczeństwa. Niestety analiza prawna Rozporządzenia o znakach i sygnałach drogowych nie przewiduje wprowadzenia takiego oznakowania na nasze drogi publiczne. Nie zraziło mnie to do wprowadzenia innowacyjności w przestrzeń niepubliczną. Wykorzystałem do tego ścieżkę rowerową która przecina się z ciągiem pieszym (chodnikiem ). Miejsce to tego wybraliśmy na bulwarze przy rzece Łyna. Pomalowana zebra w 3D wzbudziła duże zainteresowanie wśród mediów i mieszkańców oraz turystów. Obecnie wykonaliśmy drugie tego typu przejście" Progi zwalniające również pomogą w lepszym zachowaniu bezpieczeństwa na jezdni (szczególnie skrzyżowanie ul. Szpitalna z ul. Powstańców 1863 roku), a świecące przejścia dla pieszych będą lepiej widoczne nawet w warunkach ograniczających widoczność bądź w miejscu gdzie nie ma oświetlenia.

Uzasadnienie

Brak widocznej grafiki przejścia dla pieszych. Rozwiązanie: odmalowanie pasów farbą zwykłą lub  z powłoką świecącą w nocy w miejscach o wzmożonym ruchu, namalowanie pasów z grafiką 3D, zamontowanie progów zwalniających wyspowych, zamontowanie nowych znaków drogowych D6. Rezultat: zwiększenie bezpieczeństwa na drogach, zmniejszenie liczby wypadków drogowych i zmniejszenie kosztów leczenia osób poszkodowanych w wypadkach drogowych.
Progi zwalniające na skrzyżowaniu ul. Szpitalna z ul. Powstańców 1863 roku zapewnią większe bezpieczeństwo, gdyż z tego przejścia bardzo często korzystają przedszkolaki, uczniowie udający się do SP 2 w Miechowie, a także spacerujący. Na tym skrzyżowaniu dochodzi bardzo często do wypadków samochodowych. Pozostałe 2 progi zwalniające winny być zamontowane na drodze z największą ilością doniesień o wypadkach na pasach dla pieszych.
Nowe znaki powinny być ustawione przy nowo powstałych pasach np pasy 3D droga wewnętrzna osiedle Parkowe

Beneficjenci

mieszkańcy gminy Miechów, osoby przyjezdne

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Farba odblaskowa niewidoczna w dzień 500 ml 20 szt. x 160,00 zł3 200 zł
2Farba drogowa biała 5 l 30 szt. x 180,00 zł5 400 zł
3Zank D6 dwustronny (wraz z uchwytami, metalowym słupem i montażem) 8 szt x 1000,00 zł8 000 zł
4Progi zwalniające wyspowe 1800mmx2000mm (zakup + usługa montażowa) 4x 5000,00 zł20 000 zł
5Wykonanie pasów 3D (projekt + wykonanie) 6 000 zł
6Usługa odmalowania pasów 8 000 zł
Łącznie: 50 600 zł