zadanie nr 3 BO

3 BO. Bądź człowiekiem - kochaj zwierzęta!


Lokalizacja

gmina Miechów, wytypowane miejsca we wniosku, bądź ze względu na trafione przeszkody - miejsca wytypowane przez mieszkańców podczas ankiety na portalu społecznościowym Facebook.

Skrócony opis zadania

Wyposażenie miasta Miechów w większą ilość koszy na psie odchody, przeprowadzenie paneli dyskusyjnych dla mieszkańców gminy Miechów - w tematach takich jak: zachowania emocjonalne psów podczas spacerów, wyjazdów na wakacje, pierwsza pomoc dla zwierząt, kary za znęcanie się nad zwierzętami, aspekty adopcyjne zwierząt ze schroniska.

Opis zadania

W mieście Miechowie corocznie wzrasta liczna czworonożnych pupili. Zwierzęta pomagają socjalizować się ludziom, spełniają rolę przyjaciół jak też osobistych terapeutów. Dzieci uczą się odpowiedzialności a osoby starsze czują się potrzebne, bardzo często tylko zwierzę towarzyszące pozostaje z taką osobą. Rola zwierząt w życiu każdego człowieka jest bardzo ważna. Ze względu na rosnącą liczbę psów - rośnie również problem odchodów spotykanych na chodnikach. Mieszkańcy niechętnie sprzątają po swoich pupilach, często uważają że to nie problem. Niestety traci na tym estetyka miasta. Często obok miejsc gdzie bawią i uczą się dzieci spotyka się skupiska psich odchodów, które mogą być powodem zachorowań gdyż mogą zawierać w sobie pasożyty. Dlatego moją inicjatywą jest aby wyposażyć miasto Miechów w większa ilość koszy na psie odchody "ŁATEK". Kosze winny być usytuowane na osiedlach miasta Miechów tj. osiedle Parkowe, osiedle Gen. Wł. Sikorskiego oraz osiedle Młodych, w pobliżu żłobków, przedszkoli i szkół na terenie miasta Miechów oraz obok Cmentarza.
Niezbędne prace:  zakup koszy na psie odchody, zakup torebek na psie odchody. Spodziewany efekt: czyste chodniki, większa dostępność koszy i torebek dla właścicielów psów, zwiększenie świadomości wśród mieszkańców.
Drugą częścią zadania są cykliczne panele, które odbędą się w miesiącach lipiec-sierpień 2019 r. Panele będą miały na celu przedstawienie mieszkańcom gminy Miechów podstawowych wiadomości w tematyce opieki nad zwierzętami, pierwszej pomocy, odpowiedzialności karnej i przedstawienia aspektów adoptowania psów ze schroniska.
Panel poprowadzi pani Aleksandra Gruszczyńska - technik weterynarii, behawiorysta, zoopsycholog (kwalifikacje zawodowe MEN 516405 i 516407), rodowita Warszawianka, pracę ze zwierzętami zaczęła jako nastolatka, działała w schronisku na Paluchu, w Fundacji Azyl pod Psim Aniołem oraz Fundacja Pegasus. Od 2012 roku założycielka Fundacji Zwierzęca Arkadia. Pani Aleksandra przedstawi mieszkańcom Miechów tematy: jak spacerować z agresywnym psem, jak przygotować pupila do wyjazdu wakacyjnego, jak udzielać pierwszej pomocy psu oraz przedstawi najważniejsze aspekty dlaczego warto adoptować psa ze schroniska.
Panel w temacie odpowiedzialności karnej za znęcanie się nad zwierzętami przedstawi pani Marta Godzina - doktorantka III roku studiów doktoranckich na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w dziedzinie Nauk Prawnych, kierunek Prawo pod opieką prof. zw. dr hab. Jana Widackiego.
Niezbędne prace: przygotowanie plakatów informacyjnych, publikacje na stronach internetowych  i w mediach społecznościowych, zawarcie umów z prowadzącymi panele, zakup wody dla słuchaczy, zakup smakołyków dla psów podczas panelu, zakup psiego fantoma do prezentacji nauki resuscytacji usta-pysk. Spodziewane efekty: społeczeństwo gminy Miechów za darmo będzie mogło wziąć udział w dyskusjach i szybkich kursach jak współpracować ze swoim zwierzęciem a nawet jak mu uratować życie. Mieszkańcy poznają również ustawę o zwierzętach i poznają struktury kar za znęcanie się nad zwierzętami.
Panele odbędą się na świeżym powietrzu podczas spaceru, gdzie również będą rozdawane psie smakołyki dla osób które przyjdą z pupilami oraz torebki na psie odchody.

Uzasadnienie

Celem zadania jest zwiększenie świadomości wśród mieszkańców gminy Miechów w stosunku do posiadanych zwierząt towarzyszących oraz poprawienie estetyki ulic gminy Miechów poprzez zainstalowanie większej ilości koszy na psie odchody.
Problem jakiego dotyczy zadanie: a) niezanieczyszczone chodniki, obszary wokół szkół, przedszkoli, koło placów zabaw, b) brak świadomości wśród mieszkańców jak należy postępować wobec agresywnego psa na spacerze, jak przygotować pupila do wakacji, jak udzielić psu pierwszej pomocy, jaka jest odpowiedzialność karna za znęcanie się nad zwierzętami, dlaczego warto adoptować zwierzęta ze schroniska.
Zadanie powinno być zrealizowanie, ponieważ pomoże ono mieszkańcom posiadającym zwierzęta towarzyszące zachować higienę podczas spaceru, co zachowa chodniki w czystości, wzbudzi się wśród mieszkańców poczucie odpowiedzialności za posiadane zwierzę.

Beneficjenci

wszyscy mieszkańcy gminy Miechów, jak również osoby przyjezdne ze zwierzętami towarzyszącymi.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1KOSZ ŁATEK NA PSIE ODCHODY x 30 - 383,76 zł brutto/szt11 512,80 zł
2Torebki na psie odchody 2000 szt3 800 zł
3Pies do RKO „Casper” 1 szt1 703,55 zł
4Smakołyki dla psów 1 000 zł
5Woda dla uczestników panelu dyskusyjnego 600 zł
6Wynagrodzenie osób wraz z kosztami dojazdu8 000 zł
7Projekt + wydruk plakatów2 000 zł
8Usługa montowania koszy 100zł za 1 kosz3 000 zł
Łącznie: 31 616,35 zł