zadanie nr 1 MBO

1 MBO. Świetlica miejska dla młodzieży - pozaszkolną przestrzenią czasu wolnego


Lokalizacja

Centrum Kultury i Sportu w Miechowie. Dom Kultury.

Skrócony opis zadania

Organizacja warsztatów tematycznych i spotkań dla młodzieży w budynku Domu Kultury.

Opis zadania

Organizacja warsztatów tematycznych i spotkań dla młodzieży z terenu Gminy Miechów odbywających się w Centrum Kultury i Sportu w Miechowie - budynek domu Kultury, w tym warsztatów obejmujących koła zainteresowania współczesnej młodzieży z zakresu tematyki, fotografii, sportu i udzielania pierwszej pomocy.

Uzasadnienie

Przeprowadzone warsztaty umożliwią spędzenie czasu wolnego młodzieży, która podczas tematycznych spotkań spotka się ze znanymi osobami, które opowiedzą o swojej codziennej pracy i zachęcą do aktywnego stylu życia. Tematy warsztatów zostały ułożone tak, aby każdy mógł znaleźć dla siebie interesujący temat. Wśród propozycji znalazły się między innymi: zainteresowanie młodzieży tematyką fotografii, stylem zdrowego życia, słuchaną muzyką oraz formą zarabiania pieniędzy poprzez serwis youtube co w obecnym czasie jest popularne.

Beneficjenci

Młodzież z terenu Miechowa

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Warsztat fotograficzny4 000 zł
2Warsztat udzielania pierwszej pomocy 2 000 zł
3Warsztat z trenerem personalnym1 000 zł
4Warsztat z Youtuberem1 000 zł
5Warsztaty - trening wyrażania emocji 1 500 zł
6Zakup artykułów spożywczych1 000 zł
7Zakup kanap2 000 zł
8Zakup dwóch stolików800 zł
9Koncerty z zespołami lokalnymi5 000 zł
Łącznie: 18 300 zł