zadanie nr 2 BO

2 BO. Saunarium - pomysł na zdrowie i relaks


Lokalizacja

Centrum Kultury i Sportu w Miechowie ul. Marii Konopnickiej 4

Skrócony opis zadania

Zadanie ma na celu zwiększenie powierzchni użytkowej wraz z poszerzeniem i ujednoliceniem oferty saunarium w Miechowie. Pozwoli to na korzystanie z walorów prozdrowotnych jakie dają kąpiele w saunach znacznie większej liczbie mieszkańców Gminy i Miasta Miechowa oraz podniesie świadomość mieszkańców w zakresie przeciwdziałania chorobom układu krążenia i oddechowego, kostno- stawowego i nerwowego.

Opis zadania

W głównej mierze wykonanie przebudowy, polegającej na wyburzeniu ściany dzielącej obie sauny, co pozwoli na stworzenie jednolitego kompleksu saun. Powiększenie przestrzeni umożliwi skorzystanie z tego typu aktywności znacznie większej liczbie mieszkańców. Wytworzona zostanie strefa relaksu, w której po odbytej kąpieli mieszkańcy będą mogli wypocząć w sprzyjającej i relaksującej atmosferze. W planach podczas podnoszenia świadomości pro-zdrowotnych właściwości saun odbywać się mogą seanse, mające na celu pokazanie różnorakich sposobów korzystania z saunarium w taki sposób, aby przynosiło to jak najlepsze skutki zdrowotne i zapobiegające potencjalnym schorzeniom użytkowników. Jak również umożliwi to w przyszłości poczucie przekazywania nabytych umiejętności poprzez rozmowy i przekazywanie tej wiedzy co raz większemu gronu korzystających przez świadomych mieszkańców i użytkowników, co sprawi, że żywotność elementów tego miejsca znacznie się wydłuży, co pozwoli na dłuższe eksploatowanie saunarium we właściwy sposób. Profesjonalne saunarium w przyszłości przyniesie również korzyści promocyjne dla obiektu CKiS w Miechowie jak również dla Gminy i Miasta Miechowa, gdyż stworzy swą ofertą naturalną wartość dodaną do oferty pływalni w Miechowie. Będzie jedynym tego typu obiektem działającym na przestrzeni publicznej w naszej okolicy, dającym hotelowe warunki wypoczynku dla mieszkańców miasta miechowa jak również dla klientów i gości z poza naszej gminy. Sauny będą integralną częścią pływalni, z której korzystać będą mogli wszyscy klienci, którzy dotychczas z nich korzystali, będą oni dodatkowym motorem motywacyjno- promocyjnym dla naszego obiektu. Sekcje sportowe, kluby seniora, kluby przyjeżdżające na obozy będą mogły uwzględnić w swych harmonogramach, plany regeneracyjno-relaksacyjne wspomagające aktywność fizyczną dzięki przebudowie tych kompleksów.  
Projekt całościowy zakłada remont komunikacji ogólnej prowadzącej do istniejącej strefy SPA oraz malowanie, remont i termomodernizację samej strefy saunarium wraz z wymianą starego istniejącego wyposażenia oraz montażem urządzeń klimatyzacyjnych na potrzeby remontowanej przestrzeni. Projekt uwzględnia remont wnętrza , przedsionków, korytarzy: powiększenie sauny suchej i remont sauny mokrej oraz wymianę instalacji saun.
Głównym celem projektu jest racjonalizacja przestrzeni i nadanie jej funkcjonalnego i przytulnego charakteru, pożądanego w tego typu obiektach rekreacyjnych.  Efekt ten uzyska się  poprzez zaprojektowanie nowych okładzin ściennych, wymianie materiałów wykończeniowych posadzki, elementów wypoczynkowych takich jak leżaki, siedziska oraz zaprojektowaniu nowych baterii i natrysków oraz oświetlenia świetlnych.  Na istniejące drzwi zaplanowano użycie oklein. Zaplanowano remont drzwi wejściowych do Strefy SPA, które zostaną zastąpione nową stolarką.

Uzasadnienie

Rozbudowa umożliwiająca ujednolicenie oraz wykorzystanie potencjalnie nieaktywnych przestrzeni dając możliwość mieszkańcom korzystania z infrastruktury obiektu w pełniejszym zakresie. Realizacja zadania da możliwości wykorzystania przestrzeni przebudowanych saun przez większą ilość odbiorców, jak również wpłynie na poszerzenie liczby potencjalnych odbiorców. Głównym problemem, wymagającym rozwiązania jest niejednolita przestrzeń saun oraz stosunkowo wyeksploatowana infrastruktura spowodowana zbyt dużą liczbą korzystających ze zbyt małą świadomością w jaki sposób robić to właściwie.
Przebudowa podniesie świadomość mieszkańców dając możliwości i wymierne efekty z właściwego i prawidłowego korzystania z saunarium.

Beneficjenci

Mieszkańcy Gminy i Miasta Miechowa bez względu na wiek i płeć.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę

1Demontaż 6 000 zł
2Budowa ścian3 000 zł
3Budowa podestu2 000 zł
4wykończenie ścian20 000 zł
5Wykończenie podestu3 000 zł
6Wykończenie podłóg10 000 zł
7Instalacja WOD-KAN9 000 zł
8Instalacja elektryczna44 000 zł
9Komora chłodnicza40 000 zł
10Wykończenie30 000 zł
11Wyposażenie13 000 zł
Łącznie: 180 000 zł